Psalm 9

Dziękczynienie 1 Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni „Mut labben”. Psalm. Dawidowy. Alef 2 Chwalę Cię, Panie, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła. 3 Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć

Czytaj dalej