Psalm 149

Posłannictwo Izraela 1 Alleluja. Śpiewajcie pieśń nową Panu; chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych. 2 Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech synowie Syjonu radują się swym Królem. 3 Niech chwalą Jego imię wśród

Czytaj dalej