Psalm 147

Hymn dziękczynny ocalonego ludu 1 <Alleluja>. Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną. 2 Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela; 3 On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. 4

Czytaj dalej