Psalm 138

Dziękczynienie 1 Dawidowy. Będę Cię sławił, <Panie>, z całego mego serca, <bo usłyszałeś słowa ust moich>: będę śpiewał Ci wobec aniołów. 2 Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi. I będę dziękował Twemu imieniu za

Czytaj dalej

Psalm 9

Dziękczynienie 1 Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni „Mut labben”. Psalm. Dawidowy. Alef 2 Chwalę Cię, Panie, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła. 3 Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć

Czytaj dalej