Psalm 117

Wszystkie narody chwalcie Pana!

1 Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
2 bo Jego łaskawość nad nami potężna,
a wierność Pańska trwa na wieki.