Psalm 116

Dziękczynienie uratowanego od śmierci 1 Alleluja. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, 2 bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem. 3 Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu, popadłem

Czytaj dalej

Psalm 115

Wielkość prawdziwego Boga 1 Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność! 2 Czemu mają mówić poganie: „A gdzież jest ich Bóg?” 3 Nasz Bóg jest w niebie;

Czytaj dalej

Psalm 114

Cuda Boże przy wyjściu z Egiptu 1 Alleluja. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba – od ludu obcego, 2 przybytkiem jego stał się Juda, Izrael jego królestwem. 3 Ujrzało morze i uciekło, Jordan bieg

Czytaj dalej

Psalm 113

Bogu wielkiemu i łaskawemu chwała! 1 Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana: 2 Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! 3 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie

Czytaj dalej

Psalm 112

Szczęście bogobojnych 1 Alleluja. Alef Szczęśliwy mąż, który się boi Pana Bet i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. Gimel 2 Potomstwo jego będzie potężne na ziemi: Dalet pokolenie prawych dozna błogosławieństwa. He 3 Dobrobyt

Czytaj dalej

Psalm 111

Wielkie dzieła Boże 1 Alleluja. Alef Z całego serca chcę chwalić Pana Bet w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Gimel 2 Wielkie są dzieła Pańskie, Dalet mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują. He 3

Czytaj dalej

Psalm 110

Chrystus Królem i Kapłanem 1 Dawidowy. Psalm. Wyrocznia Boga dla Pana mego: „Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy”. 2 Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: „Panuj

Czytaj dalej

Psalm 109

Biada przewrotnemu nieprzyjacielowi! 1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. Nie milcz, o Boże, którego wychwalam, 2 bo rozwarli na mnie usta niecne i podstępne. Mówili ze mną językiem kłamliwym, 3 osaczyli mnie nienawistnymi słowami i bez

Czytaj dalej

Psalm 108

Bóg nadzieją swego ludu 1 Pieśń. Psalm. Dawidowy. 2 Gotowe jest serce moje, Boże, zaśpiewam i zagram. Zbudź się, chwało moja, 3 zbudź się, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę. 4 Wśród ludów będę chwalił

Czytaj dalej

Psalm 107

Dziękczynny hymn ocalonych 1 Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. 2 Niechaj to mówią odkupieni przez Pana, ci, których wybawił z rąk przeciwnika 3 i których zgromadził z obcych krajów, ze wschodu

Czytaj dalej