Psalm 118

Świąteczny hymn dziękczynny   1 Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. 2 Niech mówi dom Izraela: „Łaska Jego na wieki”. 3 Niech mówi dom Aarona: „Łaska Jego na wieki”.

Czytaj dalej

Psalm 16

Bóg najwyższym dobrem w życiu i po śmierci   Miktam. Dawidowy. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, 2 mówię Panu: „Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą”. 3 Ku

Czytaj dalej