Psalm 43

1 Wymierz mi, Boże, sprawiedliwość i broń mojej sprawy przeciw ludowi, co nie zna litości; wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego! 2 Przecież Ty jesteś Bogiem mej ucieczki, dlaczego mnie odrzuciłeś? Czemu chodzę smutny

Czytaj dalej

Psalm 9

Dziękczynienie 1 Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni „Mut labben”. Psalm. Dawidowy. Alef 2 Chwalę Cię, Panie, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła. 3 Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć

Czytaj dalej

Psalm 88

W ciężkim doświadczeniu 1 Pieśń. Psalm. Synów Koracha. Kierownikowi chóru. Według [melodii] „Machalat” śpiewać. Pieśń pouczająca. Hemana Ezrachity. 2 Panie, mój Boże, za dnia wołam, nocą się żalę przed Tobą. 3 Niech dojdzie do Ciebie

Czytaj dalej

Psalm 52

Przeciw oszczercy 1 Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Dawidowa. 2 Gdy Edomita Doeg przybył i zawiadomił Saula w słowach: „Dawid wszedł do domu Achimeleka”. 3 Dlaczego złością się chełpisz, przemożny niegodziwcze? Przez cały dzień 4 zamyślasz

Czytaj dalej

Psalm 104

Stworzenie wielbi Boga 1 Błogosław, duszo moja, Pana! O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki! Odziany we wspaniałość i majestat, 2 światłem okryty jak płaszczem. Rozpostarłeś niebo jak namiot, 3 wzniosłeś swe komnaty nad wodami.

Czytaj dalej

Psalm 15

Kto godzien stanąć przed Bogiem? 1 Psalm. Dawidowy. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze? 2 Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu

Czytaj dalej

Psalm 117

Wszystkie narody chwalcie Pana! 1 Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, 2 bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki.

Czytaj dalej

Psalm 69

Błaganie uciśnionego 1 Kierownikowi chóru. Na melodię: „Lilie…”. Dawidowy. 2 Wybaw mnie, Boże, bo woda mi sięga po szyję. 3 Ugrzązłem w mule topieli i nie mam nigdzie oparcia, trafiłem na wodną głębinę i nurt

Czytaj dalej