Psalm 11

Modlitwa niewzruszonej ufności 1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie: „Niby ptak uleć na górę!” 2 Bo oto grzesznicy łuk napinają, kładą strzałę na cięciwę, by w mroku razić prawych sercem.

Czytaj dalej

Psalm 10

Modlitwa o wyzwolenie Lamed 1 Dlaczego z dala stoisz, o Panie, w czasach ucisku się kryjesz, 2 gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknuł? (Nun) 3 Bo występny

Czytaj dalej

Psalm 8

Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka 1 Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Dawidowy. 2 O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. 3 Sprawiłeś, że

Czytaj dalej

Psalm 7

Modlitwa oczernionego 1 Skarga Dawida, którą wyśpiewał do Pan z powodu Kusza Beniaminity. 2 Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam; wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców, 3 by kto – jak lew –

Czytaj dalej

Psalm 6

Błaganie o litość 1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Na oktawę. Psalm. Dawidowy. 2 Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie i nie karz w swej zapalczywości. 3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby;

Czytaj dalej

Psalm 5

Modlitwa poranna o utrzymanie się na drodze Bożej 1 Kierownikowi chóru. Na flety. Psalm. Dawidowy. 2 Usłysz, Panie, moje słowa, zwróć na mój jęk uwagę; 3 natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój Królu i

Czytaj dalej

Psalm 4

Modlitwa i napomnienie 1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Dawidowy. 2 Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia – zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją

Czytaj dalej

Psalm 3

Modlitwa prześladowanego 1 Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem. 2 Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje! 3 Wielu jest tych, co mówią o mnie: „Nie ma

Czytaj dalej

Psalm 2

Mesjasz Królem 1 Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? 2 Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi: 3 „Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od

Czytaj dalej

Psalm 1

Dwie drogi życia 1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, 2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem

Czytaj dalej