Psalm 129

Uciśniony Izrael wzywa Bożej pomocy 1 Pieśń stopni. Bardzo mnie gnębili od mojej młodości – niech powie Izrael – 2 bardzo mnie gnębili od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie przemóc. 3 Poorali mój grzbiet

Czytaj dalej

Psalm 128

Szczęście rodzinne bogobojnych 1 Pieśń stopni. Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami! 2 Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. 3 Małżonka twoja jak płodny

Czytaj dalej

Psalm 127

Pomyślność pochodzi od Boga 1 Pieśń stopni. Salomonowa. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. 2 Daremnym jest dla was wstawać

Czytaj dalej

Psalm 126

O poprawę doli wyzwolonego ludu 1 Pieśń stopni. Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie. 2 Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał pełen radości. Wtedy mówiono między poganami: „Wielkodusznie postąpił

Czytaj dalej

Psalm 125

Bóg ostoją ufności Izraela 1 Pieśń stopni. Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki. 2 Góry otaczają Jeruzalem: tak Pan otacza swój lud i teraz, i

Czytaj dalej

Psalm 124

Bóg nas ocalił 1 Pieśń stopni. Dawidowa. Gdyby Pan nie był po naszej stronie – niech to już przyzna Izrael – 2 gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstawali, 3

Czytaj dalej

Psalm 123

Wzgardzony lud ufa swojemu Bogu 1 Pieśń stopni. Do Ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie. 2 Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej

Czytaj dalej

Psalm 121

Bóg czuwa nad nami 1 Pieśń stopni. Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? 2 Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. 3 On nie pozwoli zachwiać się twej nodze

Czytaj dalej

Psalm 120

Przeciw złym językom 1 Pieśń stopni. Do Pana w swoim utrapieniu wołałem i wysłuchał mnie. 2 Panie, uwolnij moje życie od warg kłamliwych i od podstępnego języka! 3 Cóż tobie [Bóg] uczyni lub co ci

Czytaj dalej

Psalm 119

Doskonałość Prawa Bożego Alef 1 Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa Pańskiego. 2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają, 3 którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami. 4 Ty

Czytaj dalej