Psalm 140

Przeciw podstępnym wrogom 1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. 2 Wybaw mię, Panie, od człowieka złego, strzeż mnie od gwałtownika: 3 od tych, którzy w sercu knują złe zamiary, każdego dnia wzniecają spory. 4 Ostre jak

Czytaj dalej

Psalm 138

Dziękczynienie 1 Dawidowy. Będę Cię sławił, <Panie>, z całego mego serca, <bo usłyszałeś słowa ust moich>: będę śpiewał Ci wobec aniołów. 2 Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi. I będę dziękował Twemu imieniu za

Czytaj dalej

Psalm 137

Nad rzekami Babilonu 1 Nad rzekami Babilonu – tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. 2 Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. 3 Bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili,

Czytaj dalej

Psalm 135

Chwalcie potężnego Boga! 1 Alleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie, słudzy Pańscy, 2 wy, którzy stoicie w domu Pańskim, na dziedzińcach domu Boga naszego. 3 Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan, śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe.

Czytaj dalej

Psalm 134

Modlitwa w świątyni 1 Pieśń stopni. Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, którzy trwacie nocami w domu Pańskim. 2 Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu i błogosławcie Pana! 3 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,

Czytaj dalej

Psalm 133

Szczęście płynące ze zgody 1 Pieśń stopni. Dawidowa. Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem; 2 jest to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę, <brodę Aarona, który spływa na

Czytaj dalej

Psalm 132

Na poświęcenie świątyni 1 Pieśń stopni. Pamiętaj, Panie, Dawidowi cały trud jego: 2 o tym, jak złożył przysięgę przed Panem, związał się ślubem przed Mocnym Jakuba: 3 „Nie wejdę do mieszkania w moim domu, nie

Czytaj dalej

Psalm 131

Spoczynek w Bogu 1 Pieśń stopni. Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. 2 Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój

Czytaj dalej

Psalm 130

Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu 1 Pieśń stopni. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, 2 o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu! 3 Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,

Czytaj dalej