Psalm 39

Jęk ciężko utrapionego 1 Kierownikowi chóru, Jedutunowi. Psalm. Dawidowy. 2 Rzekłem: „Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem; nałożę na usta wędzidło, dopóki naprzeciw mnie jest występny”. 3 Oniemiałem, zamilkłem pozbawiony szczęścia, lecz moja

Czytaj dalej

Psalm 38

Błaganie nieszczęśliwego grzesznika 1 Psalm Dawidowy. Dla wspomnienia. 2 Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie i nie karz mnie w Twej zapalczywości! 3 Utkwiły bowiem we mnie Twoje strzały i ręka Twoja zaciążyła nade

Czytaj dalej

Psalm 37

Los złych i dobrych 1 Dawidowy. Alef Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców ani nie zazdrość niesprawiedliwym, 2 bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń. Bet 3 Miej ufność w

Czytaj dalej

Psalm 35

Wołanie o pomoc przeciw niewdzięcznikom 1 Dawidowy. Wystąp, Panie, przeciw tym, co walczą ze mną, uderz na moich napastników! 2 Pochwyć tarczę i puklerz i powstań mi na pomoc. 3 Rzuć włócznią i toporem na

Czytaj dalej

Psalm 34

Bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa 1 Dawidowy. Gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł wygnany przez niego. Alef 2 Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Bet 3 Dusza moja będzie

Czytaj dalej

Psalm 33

Bóg władcą świata 1 Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. 2 Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach. 3 Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu

Czytaj dalej

Psalm 32

Szczęście płynące z odpuszczenia win 1 Dawidowy. Pieśń pouczająca. Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. 2 Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się

Czytaj dalej

Psalm 31

Błaganie w ucisku i dziękczynienie 1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. 2 Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu; wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości! 3 Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić.

Czytaj dalej

Psalm 30

Podzięka za wybawienie od śmierci 1 Psalm. Pieśń na uroczystość poświęcenia świątyni. Dawidowy. 2 Wysławiam Ciebie, Panie, boś mnie wybawił i nie uradowałeś mych wrogów z mojego powodu. 3 Panie, mój Boże, do Ciebie wołałem,

Czytaj dalej

Psalm 29

Majestat Boga wśród burzy 1 Psalm. Dawidowy. Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwałę i potęgę! 2 Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana! 3 Głos Pański ponad wodami, zagrzmiał Bóg majestatu:

Czytaj dalej