Psalm 50

O prawdziwej czci Boga 1 Psalm. Asafowy. Przemówił Pan, Bóg nad bogami, i zawezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca. 2 Bóg zajaśniał z Syjonu, korony piękności. 3 Bóg nasz przybył i nie milczy: przed

Czytaj dalej

Psalm 49

Zagadka powodzenia bezbożnych 1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm. 2 Słuchajcie tego, wszystkiego narody, nakłońcie uszu, wszyscy, co świat zamieszkujecie, 3 wy, niscy pochodzeniem, tak samo jak możni, bogaty na równi z ubogim! 4 Moje

Czytaj dalej

Psalm 48

Jerozolima wyzwolona wielbi Boga 1 Pieśń. Psalm. Synów Koracha. 2 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Góra Jego święta, 3 wspaniałe wzgórze, radością jest całej ziemi; góra Syjon, kraniec północy,

Czytaj dalej

Psalm 47

Cześć bogu, królowi całej ziemi 1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm. 2 Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, chwalcie Boga okrzykiem radości. 3 Bo PAN wysoki, straszliwy, jest Królem wielkim* nad całą ziemią. 4 Poddaje ludy

Czytaj dalej

Psalm 46

Bóg naszą mocą 1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Na melodię: „Alamot…”. Pieśń. 2 Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. 3 Przeto się nie boimy, choćby waliła się

Czytaj dalej

Psalm 45

Weselna pieśń dla Pomazańca Bożego 1 Kierownikowi chóru. Na melodię: „Lilie…”. Synów Koracha. Pieśń pouczająca. Pieśń miłosna. 2 Z mego serca tryska piękne słowo: utwór mój głoszę dla króla; mój język jest jak rylec biegłego

Czytaj dalej

Psalm 44

Błaganie odrzuconego chwilowo Izraela 1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Pieśń pouczająca. 2 Boże, słyszeliśmy na własne uszy: ojcowie nasi nam opowiedzieli o czynie, którego za ich dni dokonałeś, za dni starożytnych. 3 Ty własną ręką

Czytaj dalej

Psalm 42

Tęsknota za Bogiem i świątynią z prośbą o powrót do świątyni 1 Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Synów Koracha. 2 Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! 3 Dusza moja pragnie

Czytaj dalej

Psalm 41

W ciężkiej chorobie 1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. 2 Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym <i o nędzarzu>, w dniu nieszczęścia Pan go ocali. 3 Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi

Czytaj dalej

Psalm 40

Dziękczynienie i prośba 1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. 2 Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. 3 Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy

Czytaj dalej