Psalm 150

Alleluja! 1 Alleluja. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie! 2 Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę! 3 Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na

Czytaj dalej

Psalm 149

Posłannictwo Izraela 1 Alleluja. Śpiewajcie pieśń nową Panu; chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych. 2 Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech synowie Syjonu radują się swym Królem. 3 Niech chwalą Jego imię wśród

Czytaj dalej

Psalm 148

Niebiosa i ziemio, chwalcie Pana! 1 Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach! 2 Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy! 3 Chwalcie Go, słońce i księżycu, chwalcie Go, wszystkie

Czytaj dalej

Psalm 147

Hymn dziękczynny ocalonego ludu 1 <Alleluja>. Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną. 2 Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela; 3 On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. 4

Czytaj dalej

Psalm 146

Szczęśliwy, kto ufa Bogu 1 Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana, 2 chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał. 3 Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, u

Czytaj dalej

Psalm 145

Modlitwa króla za naród 1 Dawidowy. Błogosławiony Pan – Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do wojny. 2 On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją

Czytaj dalej

Psalm 144

Modlitwa króla za naród 1 Dawidowy. Błogosławiony Pan – Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do wojny. 2 On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją

Czytaj dalej

Psalm 143

Modlitwa grzesznika 1 Psalm. Dawidowy. Usłysz, o Panie, moją modlitwę, przyjm moje błaganie w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości! 2 Nie pozywaj na sąd swojego sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed

Czytaj dalej

Psalm 142

Bóg moją ucieczką 1 Pieśń pouczająca. Dawidowa – gdy był w jaskini. Modlitwa. 2 Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana. 3 Wylewam przed Nim swą troskę, wyjawiam przed Nim swą udrękę. 4 Gdy duch

Czytaj dalej

Psalm 141

Przeciwko grzesznikom 1 Psalm. Dawidowy. Do Ciebie wołam, Panie, prędko mi dopomóż; usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. 2 Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło; wzniesienie rąk moich – jak ofiara

Czytaj dalej